Документи ТОВ «Центр підвищення кваліфікації «Профпроект»

ЗАЯВА

На виконання вимог підпункту 4.3.1 пункту 4.3 ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2019 «Загальні вимоги до органів, що проводять сертифікацію персоналу» цією заявою Орган сертифікації персоналу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПРОФПРОЕКТ» (скорочено – ОСП ТОВ «ЦПК «ПРОФПРОЕКТ») інформує про те, що ОСП ТОВ «ЦПК «ПРОФПРОЕКТ»:

– розуміє важливість неупередженості у здійсненні своєї діяльності із сертифікації;

– контролює конфлікти інтересів; та

– гарантує об’єктивність своєї діяльності із сертифікації.

Керівник ОСП

ТОВ «ЦПК «ПРОФПРОЕКТ»

О.Ф. Хабенський

Порядок роботи зі скаргами в ОСП ТОВ ЦПК ПРОФПРОЕКТ