Загальний опис процесу сертифікації

Сертифікація персоналу будівельної галузі здійснюється ОСП ТОВ «ЦПК «ПРОФПРОЕКТ» (далі – ОСП) на підставі ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2019 та згідно із розробленими на його основі наступними схемами сертифікації:

– ПС.01 Схема сертифікації експертів будівельних згідно із вимогами СОУ-С-001:2016;

– ПС.02 Схема сертифікації інженерів-проектувальників згідно із вимогами СОУ-С-001:2016;

– ПС.03 Схема сертифікації виконавців робіт згідно із вимогами СОУ-С-001:2016.

Процес сертифікації персоналу будівельної галузі проводить щодо наступних професій:

– Експерт будівельний;

– Інженер-проектувальник;

– Виконавець робіт.

Сертифікація персоналу будівельної галузі здійснюється ОСП на договірних засадах за ініціативою кандидата.

Під час сертифікації перевіряються загальні вимоги до компетентності кандидатів, на отримання сертифіката:

1) експерта будівельного, які приведені у таблицях 1.1-1.3:

Таблиця 1.1. Мінімальні вимоги до загальної підготовки

ПрофесіяБазова освіта
Експерт будівельнийВНЗ (технічний)

Таблиця 1.2. Мінімальні вимоги до спеціальної підготовки фахівців будівельної галузі

ПрофесіяСпеціальна підготовка для професійної кваліфікації (категорії)
(годин)
Експерт базової категоріїЕксперт ІІ категорії aЕксперт І категорії b
Експерт будівельний482410
a Для допуску до кваліфікаційних іспитів відразу на ІІ категорію потрібна загальна тривалість спеціальної підготовки, визначена для базової та ІІ категорій. b Для допуску до кваліфікаційних іспитів відразу на І категорію потрібна загальна тривалість спеціальної підготовки, визначена для базової, ІІ та І категорій.

Таблиця 1.3. Мінімальні вимоги до виробничого стажу

ПрофесіяВиробничий стаж (місяців) a не менше, для професійної кваліфікації (категорії)
Експерт базової категорії gЕксперт ІІ категорії dЕксперт І категорії eПровідний експерт f
Експерт будівельний36 b/60 c242424
a Стаж роботи у місяцях базується на номінальному 40-годинному тижні чи на законодавчо встановленому робочому тижні. Якщо особа працює понад 40 годин на тиждень, тоді до уваги можна взяти усі відпрацьовані нею години, за умови надання підтвердження цього стажу. b Стаж роботи у сфері містобудування для магістра. c Стаж роботи у сфері містобудування для спеціаліста. d Тривалість виробничого стажу відповідає тривалості виробничого стажу набутого в якості фахівця з базовою категорією. e Тривалість виробничого стажу відповідає тривалості виробничого стажу набутого в якості фахівця з ІІ категорією. f Тривалість виробничого стажу відповідає тривалості виробничого стажу набутого в якості фахівця з І категорією. g Стаж роботи у сфері будівництва.

2) інженера-проектувальника, які приведені у таблицях 2.1-2.3:

Таблиця 2.1. Мінімальні вимоги до загальної підготовки

ПрофесіяБазова освіта
Інженер-проектувальникВНЗ (технічний)

Таблиця 2.2. Мінімальні вимоги до спеціальної підготовки фахівців будівельної галузі

ПрофесіяСпеціальна підготовка для професійної кваліфікації (категорії)
(годин)
Інженер-проектувальник базової категоріїІнженер-проектувальник ІІ категорії aІнженер-проектувальник І категорії b
Інженер-проектувальник482410
a Для допуску до кваліфікаційних іспитів відразу на ІІ категорію потрібна загальна тривалість спеціальної підготовки, визначена для базової та ІІ категорій. b Для допуску до кваліфікаційних іспитів відразу на І категорію потрібна загальна тривалість спеціальної підготовки, визначена для базової, ІІ та І категорій.

Таблиця 2.3. Мінімальні вимоги до виробничого стажу

ПрофесіяВиробничий стаж (місяців) a не менше, для професійної кваліфікації (категорії)
Інженер-проектувальник: 
базової категорії gІІ категорії dІ категорії eПровідний інженер-проектувальник f
Інженер-проектувальник12242424
a Стаж роботи у місяцях базується на номінальному 40-годинному тижні чи на законодавчо встановленому робочому тижні. Якщо особа працює понад 40 годин на тиждень, тоді до уваги можна взяти усі відпрацьовані нею години, за умови надання підтвердження цього стажу. d Тривалість виробничого стажу відповідає тривалості виробничого стажу набутого в якості інженера-проектувальника базової категорії. e Тривалість виробничого стажу відповідає тривалості виробничого стажу набутого в якості інженера-проектувальника ІІ категорії. f Тривалість виробничого стажу відповідає тривалості виробничого стажу набутого в якості інженера-проектувальника І категорії. g Стаж роботи у сфері будівництва.

3) виконавця робіт, які приведені у таблицях 3.1-3.3:

Таблиця 3.1. Мінімальні вимоги до загальної підготовки

ПрофесіяБазова освіта
Виконавець робітВНЗ (технічний)

Таблиця 3.2. Мінімальні вимоги до спеціальної підготовки фахівців будівельної галузі

ПрофесіяСпеціальна підготовка
(годин)
Виконавець робіт36

Таблиця 3.3. Мінімальні вимоги до виробничого стажу

ПрофесіяВиробничий стаж (місяців) a не менше
Виконавець робіт24 l
a Стаж роботи у місяцях базується на номінальному 40-годинному тижні чи на законодавчо встановленому робочому тижні. Якщо особа працює понад 40 годин на тиждень, тоді до уваги можна взяти усі відпрацьовані нею години, за умови надання підтвердження цього стажу. l Тривалість виробничого стажу (робота майстром у будівництві) за наявності у претендента повної або базової вищої освіти (бакалавр, спеціаліст) та післядипломної освіти у галузі управління.

Процес сертифікації персоналу будівельної галузі починається з подання до ОСП заявки за встановленою формою, до якої додаються:

– копія документу про освіту;

– копія паспорту або ID-карти кандидата на сертифікацію;

– копія сертифіката фахівця будівельної галузі за відповідною спеціалізацією (за наявності).

– документ про спеціальну підготовку кандидата на сертифікацію, виданий визнаним ОСП навчальним центром будівельної галузі або його копія (у разі її проходження);

– документ, що підтверджує загальний стаж роботи та досвід роботи за напрямом на сертифікацію;

– три фотокартки кандидата на сертифікацію розміром 3х4 см.

У разі необхідності, ОСП може запросити у кандидата додаткову інформацію для підтвердження його компетентності.

ОСП може відхилити заявку на проведення сертифікації кандидата, письмово повідомивши заявника про причини відмови, зокрема, на таких підставах:

– недостатній обсяг підготовки за заявленим напрямком;

– некомплектність поданих документів після повідомлення заявника про необхідність їх доповнення;

– недостатній практичний стаж роботи.

Після оцінки заявки, якщо вона не була відхилена:

– кандидат направляється для проходження спеціальної підготовки до сертифікації у визнаному ОСП навчальному центрі будівельної галузі (якщо він не проходив таку підготовку та не має чинного документа, що підтверджує таке проходження). Такий навчальний центр кандидат обирає на власний розсуд;

– повідомляється про термін та місце проведення іспиту, який проводиться у формі тестування та співбесіди кандидата з членами екзаменаційної комісії (у разі необхідності).

Особи, що успішно склали іспит, вносяться до Реєстру сертифікованого персоналу, шляхом внесення запису до відповідного журналу, і їм видається зареєстрований сертифікат.

Термін дії сертифіката становить п’ять років з моменту його реєстрації.

Нижче наводяться схеми сертифікації персоналу будівельної галузі щодо вказаних професій та список екзаменаторів.

ПС.01 Схема сертифікації експертів будівельних згідно із вимогами СОУ-С-001:2016

ПС.02 Схема сертифікації інженерів-проектувальників згідно із вимогами СОУ-С-001:2016

ПС.03 Схема сертифікації виконавців робіт згідно із вимогами СОУ-С-001:2016

Ф.ОСП.08 Реєстр екзаменаторів ОСП ТОВ “ЦПК “Профпроект”