Первинне отримання сертифіката

До уваги претендентів на отримання кваліфікаційного сертифіката. З 25 травня 2021 року перед подачею документів на проходження професійної атестації вам необхідно поспілкуватись з керівником відокремленого підрозділу у відповідному регіоні за місцем проживання з метою ознайомлення вас із порядком проведення професійної атестації, Стандартами професійної діяльності інженерів-проектувальників, та отримати Типову довідку і Рекомендацію, підписані керівником відокремленого підрозділу.
Перелік керівників відокремлених підрозділів розміщено на сайті Гільдії проектувальників у будівництві за посиланням Відокремлені підрозділи.

Проведення підвищення кваліфікаціх (підготовки до професійної атестації) буде здійснюватись в режимі онлайн навчання.

Графік проведення курсів:

Загальний модуль. Базова частина – 15-17 вересня 2021 р.

Загальний модуль – 15-17 вересня 2021 року.
Орієнтовний розклад занять на 15 вересня:
9-30 – 10-00 – Реєстрація, привітання, вступне слово організаторів.
10-00 – 13-10 – Технічне регулювання в Україні. Система стандартизації, тенденції розвитку і змін. Забезпечення процедур підтвердження відповідності. Викл. Нечепорчук А.А.
14-10 – 17-45 Проектна документація на будівництво. Чинні вимоги і вплив на безпеку об’єкту. Викл. Буравченко С.Г.
Орієнтовний розклад занять на 16 вересня:
09-30 – 10-35 Забезпечення вимог безпеки експлуатації об’єкта архітектури при проектуванні та будівництві будівель і споруд з використанням автоклавного газобетону. Викл. Сиротін О.В.
10-45 – 11-30 Гільдія проектувальників у будівництві. Час запитань та відповідей.
11-40 – 13-30 Системи контролю та нагляду в будівництві. Повноваження органів Державного архітектурно-будівельного контролю. Част. 1. Викл. Григор А.Ф.
14-30 – 16-45 Системи контролю та нагляду в будівництві. Повноваження органів Державного архітектурно-будівельного контролю. Част. 2,3. Викл. Григор А.Ф.
16-50-17-40 Вогнестійкі світлопрозорі конструкції. Викл. Тодоров О.П
Орієнтовний розклад занять на 17 вересня:
09-45 – 13-00 Вишукування. Чинні вимоги і вплив на безпеку об’єкту. Викл. Корнієнко М.В.
14-00 – 17-30 Містобудування, життєвий цикл об’єкту. Нормативна база, сучасний стан і національні особливості. Викл. Буравченко С.Г.

Спеціальний модуль “Забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму” – 20 – 22 вересня 2021 р.

Орієнтовний розклад занять на 20 вересня:
9-45 – 13-00 Загальні положення щодо безпеки експлуатації об’єктів архітектури. Забез-печення вимог безпеки експлуатації об’єкта архітектури на етапі розроблення проектної документації. Особливості забезпечення безпеки експлуатації об’єкта архітектури на етапах виконання будівельно-монтажних робіт. Викл. Вільсон О.Г.
14-00 – 18-00 Загальні положення з шумозахисту будівельних об’єктів. Закономірності поширення шуму. Звукоізоляція огороджувальних конструкцій. Проектування захисту від шуму в приміщеннях засобами звукопоглинання і екранування. Викл. Сергейчук О.В.
Орієнтовний розклад занять на 21 вересня:
9-30 – 12-45 Забезпечення безпеки експлуатації при проектуванні систем водопостачання та водовідведення. Викл. Тугай Я.А.
13-45 – 16-20 Особливості формування вимог із забезпечення безпеки експлуатації об’єкта на етапах реконструкції і технічного переозброєння будівель і споруд діючих підприємств. Викл. Чертков О.Ю.
16-30 – 18-00 Вимоги доступності до будівель та споруд. Викл. Нечепорчук А.А.
Орієнтовний розклад занять на 22 вересня:
9-45 – 13-00 Забезпечення експлуатаційної придатності та безпеки експлуатації будівельних об’єктів протягом їх життевого циклу. Викл. Горгураки В.Ф.

Спеціальний модуль “Забезпечення механічного опору та стійкості” – 23-24 вересня 2021 року.

Орієнтовний розклад занять на 23 вересня:
09-30 – 13-30 Європейські стандарти з проектування конструкцій. Загальна структура Єврокодів, їх зміст та застосування. Єврокод 2 (проектування залізобетонних конструкцій). Порівняння з іншими нормативними документами. Викл. Білокопитова І.А.
14-30 – 17-45 Особливості геотехнічного проектування за Єврокодом 7. Особливості проведення і побудови інженерно-геологічних вишукувань згідно з Єврокодом 7. Викл. Корнієнко М.В.
Орієнтовний розклад занять на 24 вересня:
9-30 – 12-45 Проектування та влаштування основ і фундаментів в складних інженерно-геологічних умовах. Особливості проектування в умовах ущільненої забудови. Викл. Мелашенко Ю.Б.
13-45 – 15-50 Системний аналіз надійності конструктивних систем, складових частин будівель і споруд відповідно до їх функціонального призначення. Основні принципи забезпечення надійності металевих конструкцій. Викл. Нужний В.В.
16-00 – 18-00 Проектування сталевих конструкцій та конструкцій із сталезалізобетону. Порівняння національних нормативних документів та Єврокодів. Викл. Білик А.С.

Загальний модуль. Міжнародний нормативний простір технічного регулювання у будівництві, основні уявлення, логіка та тенденції розвитку (для претендентів на 1 категорію та на категорію “провідний”) – 27-28 вересня.

09-30 27 вересня 2021 року – Вступне слово організаторів.
Подальша підготовка буде проводитись в дистанційному режимі.
Курс лекцій можна скачати за посиланням https://fex.net/uk/s/xrkna7z

Загальний модуль. Нормативно-правові засади управління проектами (для претендентів на категорію “провідний”) – 29 вересня.

Початок трансляції о 9-45.

Контактна особи:
Кравчук Оксана Миколаївна, тел. 099-519-04-88.

youtube-канал, на якому буде проводитися онлайн-навчання – Онлайн курси ВУГіП
Посилання на канал – https://www.youtube.com/channel/UCzg8ehl6MCOca-QQB1AeRoQ.

Пакет документів на участь у підвищенні кваліфікації з метою підготовки до професійної атестації інженерів-проектувальників можна скачати тут.

Вартість навчання за Загальним модулем складає 6760 грн.

Вартість навчання за Загальним модулем та одним із спеціальних модулей:

 • інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості;
 • інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму;
 • інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення економії енергії;
 • інженерно-будівельне проектування у частині виконання інженерних вишукувань;
 • інженерно-будівельне проектування у частині технології будівельного виробництва;
 • інженерно-будівельне проектування доріг
  складає 12480 грн.

Вартість навчання за Загальним модулем та спеціальним модулем:

 • інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення безпеки життя і здоров’я людини
  складає 9620 грн.